Повик за изразување интерес за вклучување во процес на изработка на Доброволен национален извештај за спроведување на Целите за одржлив развој во Република Северна Македонија

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

Во 2016-та година државите членки на Обединетите нации, вклучително и Република Северна Македонија, ја усвоија Агендата 2030 и Цели за одржлив развој во насока на постигнување одржлив развој на глобално ниво. Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања како национален координатор за активностите за одржлив развој во соработка со државните институции и други релевантни чинители е надлежен за процесот на интеграција на Целите за одржлив развој во националното стратешко планирање.

Macedonian

Свечено доделување на Националната награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија

Одделението за соработка со невладини организации учествуваше на Свеченото доделување на Националната награда во 2019 година за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија, што се одржа на 2.12.2019 година, во организација на Министерството за економија и Националното Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата.

Цел на Наградата е да се поттикне воведувањето и натамошното унапредување на општествената одговорност кај македонските претпријатија и да се промовираат нивните позитивни практики на општествено одговорно делување.

Macedonian

Презентација на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија

Одделението за соработка со невладини организации учествуваше на презентацијата на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија за 2018 година, што се одржа на 29.11.2019 година, во организација на Балканската мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН).

Во Извештајот констатиран е напредок во сите специфични димензии на одржливост: правно опкружување, финансиска одржливост, застапување, обезбедување услуги, секторска инфраструктура и имиџ на јавноста, освен во организацискиот капацитет  на организациите.

Macedonian

Одржана 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 25 ноември 2019 година во Клубот на органите на управата, се одржа 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од учеството на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на граѓански здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година во својство на набљудувачи.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS