Submission #257

Култура
Етно-класичен хор СЕРЕНАДА –Скопје
/
horserenada@yahoo.com
075/491-619
Ул.„2“ бр.137 с.Долно Лисиче - Аеродром
Изведување на стари и новокомпонирани македонски песни и песни на другите етнички заедници: Албанска, турска, влашка и др.
Црвен крст на РСМ, Црвен крст на Град Скопје, УНиверзитет Трето Доба и сите хорови во државата.
/
Оливера Вукова
21
нема