Submission #288

Култура
Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство, Ризница, Куманово
http://etnoriznica.org.mk/
Etnoriznica.mk@gmail.com
078/263-699
Куманово, Ул. Иго Тричковиќ бр. 37/17
Истражување, идентификација, сочувување, на историското културно наследство на Североисточниот регион на РСМ.
Организација на културни настани, манифестации и фестивали: Шопска Свадба, Тумба Фест, Вечерен танц на куклите, Митровденска Вечеринка, Распеано Детство, Денови на балканска етно ризница
ЦИОТ Етно студио Куманово,
Савремие Сандански – Бугарија,
ВИСС Сандански – Бугарија
Извор Кратово, Пеонија – Кратово
IPPM – Софија, Бугарија
Association Mia Di Serbica, Крагујевац - Србија
Балкански фестивали
Претседател, Драган Митевски
20
1