Submission #348

Култура
Здружение за културен и оддржлив развој Центар за Слобода и Култура АртФем
/
artfem@gmail.com
071 936 497
ул.Никола Тесла бр.8/2-17, Скопје
Визијата на здружението е обезбедување севкупна општествена унапредба кон постигнување на целите за одржлив развој и култура и уметност. Можности за мрежно дејствување за креативна реализација на прогресивно преобмислување на културно – општествената заедница. Мисијата на здружението е да работи на ефективна промоција и поддршка во остварување на правата на сите граѓани/ки така што, секој граѓанин/ка на територијата на Р. С. М., кој/а има интереси за унапредување кон постигнување на целите за одржлив развој и културно уметничко унапредување, преку нови трансдисциплинарни вмрежувања на културните работници на локално и интернационално ниво.
/
/
Дороти Пачкова
10
3