Submission #367

Жени и родови прашања
Мултиетничко здружение за сеопфатен развој и интеграција АЛЕССА21
/
zdruzeniealessa@gmail.com
078 432 562
с. Ташмаруништа Струга
Дејноста на Здружението АЛЕССА21 е да превзема активности и дејствија за сеопфатен развој и интеграција пред се на младите, жените и децата за сите заедно да бидеме иницијатори и двигатели на подоброто утро за сите. Меѓукултурните разлики да бидат само можност за поголеми успеси и подобрување на животот на сите. Сите заедно да бидеме модни креатори на позитивните промени во општеството во кое растеме, живееме и се радуваме.
Национален совет за родова рамноправност и сите негови членки
Национален совет за родова рамноправност
Александра Влајнкиноска
32
0