Submission #14

Култура
Здружение на Македонците по потекло од Албанија СОНЦЕ Скопје
/
edsotir@gmail.com
075/232-353
Ул. Боро Петрушевски бр.9/3
Заштита, промоција и развој на македонската култура, јазик и традиција.
Заштита, промоција и грижа за развивање на македонската култура кај македонскиот народ надвор од границите на Република Македонија.
Организирање на културни манифестации и други проекти за заштита на македонскиот културен идентитет кај Македонците во Албанија и другите соседни земји.
Соработка со сите организации што ја негуваат македонската култура, јазик и традиција. Соработка со организациите на Македонците во Албанија.
TACSO Macedonian office
Едмонд Сотир
30-50
/