Submission #43

Жени и родови прашања
ДЕРЈА - Организација на жените Турчинки во Република Македонија
https://www.facebook.com/EEWOM-210254239126886/
deryamkd@t.mk
070/225-791
ул. М.Митевски бр. 10-8/1
Со жените работиме на многу теми како: здравствени, демократија човекови женски и малцински права, жената и политиката, економско јакнење на жената со реализирање на курсеви за шиење и рачни работи, интеграција на жената во општеството, насилство како и равноправноста.
Соработуваме со сите организации низ нашата држава, но во последниот проект соработувавме со ромската организација Ирхом ТОПАНА од Скопје и Женски форум Тетово.
МЖЛ Македонско женско лоби ОЖТМ ДЕРЈА е во извршен одбор од 2000 година, до сега имаме имплементирано многу заеднички проекти. За здравствениот проект Надмудри го ракот 3 години ДЕРЈА беше координатор за Цела Македонија.
Во извршен одбор сме во Мрежата Глас против насилство каде заеднички имаме имплементирано многу проекти на тема насилство врз жената.
Дерја е членка на сојузот на турските организации МАТУСИТЕБ.
Сузана Мусли и Дерја се членови на Интер ресорската советодавна работна група при Министерството за труд и социјална политика.
Сузана Мусли
20 активни волонтери
/