Submission #47

Етнички заедници
Заедница на Срби во Македонија
zsm.org.mk
zscm7@yahoo.com
075/659-305
ул. Широк Сокак бр. 91 Битола
Негување на традициите на српскиот народ, образување на децата од српската националност, хуманитарни акции , поврзување на српскиот и македонскиот народ преку културни мостови и друго.
Српската Заедница во РМ, лигата на власите Браќа Манаки, Српскиот културен центар – Скопје , КУД Српски вез и други.
/
Томислав Жугиќ
15
/