Submission #189

Култура
Здружение за наука,култура и литература,,Златно перо‘‘-Битола
/
zlatno.pero@yahoo.com
070/781-308
Кленовец бр.15 -Битола
Издаваштво на книги за деца и возрасни,организирање на поетски читања,организирање на работилници за личен раст и развој и хуманитарни активности.
Банка за храна,фондација Македоника,Фондација Такец, Мабих
Банка за храна мрежно работење со со 20 организации
Олга Наумовска
20
Нема вработени