Submission #198

Култура
Унија на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ Скопје
www.umpaki.mk
info.umpaki@gmail.com
++389 72 230 688
ул. "Бул. св. Климент Охридски" бр 63а/8 Скопје – Центар
УМПАКИ е унија формирана со цел слободно здружување на сите репрезентативни професионални здруженија, фондации, сојузи, организациони облици на странски организации, од областа на креативните индустрии од Република Северна Македонија, што се темели на важноста на заедничкото дејствување исклучиво во насока на остварување на заедничките професионални цели и интереси.
ИНМЕДИИ МАКЕДОНИЈА Скопје, ФИЛМАРТ Скопје, БАЛКАН СИНЕМА СИТИС Битола, МАГДА Битола, АФИДИ Битола, МЗФП Скопје, ЦЕНТАР ЗА ФИЛМ Битола, БАЛБ Битола
KEA – European Affairs
Елена Бојаџиева - Цветковска
/
/