Submission #204

Информации
Здружение Диверзити Медиа, Скопје- Центар
www.diversitymedia.mk
info@diversitymedia.mk
070/8258-508
Ул. Никола Тримпаре 27а, Скопје
Диверзити Медиа (ДМ) е непрофитна организација формирана со цел да го унапреди професионалното новинарство, да придонесе кон поголема слобода на говорот, како и да даде поддршка на демократијата и плурализмот во Македонија.
Целта на ДМ е да се подигнат стандардите во целост со воведување висок професионализам во новинарството преку ТВ, интернет медиумите и радиото.
ДМ ја застапува идејата дека граѓаните се суштината на политичкиот и општествениот живот. Поради тоа, организацијата им помага на граѓаните да бидат дел од важни дебати, особено на оние граѓани кои припаѓаат на немнозинските и маргинализирани групи.
1. Центар за управување со промени,
2. Фондација „Метаморфозис“
3. Младински Образовен Форум
4. Идеа Југоисточна Европа
5. Македонски Центар за Меѓународна Соработка
1. Критинк
2. Мрежа за медиумска писменост
3. GAPMIL- UNESCO
Назим Рашиди
4
/