Submission #220

Култура
Здружение за културна мотивација- КУЛТИВАТОР Скопје
https://www.facebook.com/kultivatormk
Kultivatormk@gmail.com
070/410-920
Франклин Рузвелт 6-47 1000 Скопје
Здружение за културна мотивација КУЛТИ ВАТОР Скопје, здружение кое преку активност и проекти се бори за промоција на вистинските културни и урбани вредности наспроти сеприсутниот куч и шунд (турбофолк, невкус, простотилук) а посебно се труди да влијае преку своите фестивали и проекти кај најмладите, жители на земјава.
Разни (од областа на културата, развој на деца со посебни потреби, независни театри, култирни институции, независни граѓански иницијативи и сл)
/
Претседател-Петар Младеновски
5
/ (хонорарни соработници)