Submission #80

Култура
Здружение за фолклор и култура ФА КОЧАНИ
/
kristinaarsova19@yahoo.com.mk
078/447-991
Ул. „Маршал Тито“ 29 Кочани
Здружението се занимава со проблемите како недостаток на културни манифестации во градот. Недоволен опфат на младите во културните збиднувања, нивно анимирање и афирмирање на талентите од областа на културата. Насочување на младите во негување на културното богатство и експериментирање во сплетот на традицијата и современото низ сите гранки на културата (драмата, фолклорот, танцот, литературата и ликовната гранка).
ФА „Љупчо Сантов“, ФА „Бели Мугри“, „Средношколска младинска организација“, „Благородна мисија“, „ДАФ“.
/
Кристина Атанасова Арсова
6
/