Јавен повик за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на ЕУ и РСМ

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за труд и социјална политика, објавува Јавен повик за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија. Кандидатите треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност од области на економско-социјалната сфера (владеење на право, човекови права, заштита на животната средина, вработување и пазар на труд, социјална заштита, работни односи, законодавство на Европската Унија), а организациите што ги предлагаат да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик и во статутот на имаат утврдени дејности и цели во овие области.

Јавен повик

Образец на пријава

Известување до Министерството за труд и социјална политика

 

Macedonian