Јавен повик за учество на два претставници на здруженија и фондации во работата на Главниот штаб за управување со кризи, без право на глас

Главниот штаб за управување со кризи, на седницата одржана на 20.11.2020 година, донесе заклучок за зајакнување на своите капацитети со надворешни соработници од граѓанскиот сектор, односно преку Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор да обезбеди присуство/учество без право на глас на две лица од областа на човековите права. Кандидатите треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност во областа на човековите права, а организациите што ги предлагаат да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик и во статутот на имаат утврдени дејности и цели во областа на човековите права.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 30.11.2020 година.

Јавен повик

Образец на пријава

 

Macedonian