Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

Одговорите на прашањата за појаснување на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година, кои пристигнаа на e-mail адресата nvosorabotka@gs.gov.mk до 22.02.2021 година, можете да ги најдете во прилог.

Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

 

Macedonian