Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентост на Владата

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Националниот координатор за одговорно владеење и транспарентност, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021). Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ Стратегија за транспарентност“ најдоцна до 11 март 2021 година.

 

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

Пријава за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

 

 

Macedonian