Jавен повик за избор на 2 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите

 

Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на 2 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите: Заштита на животната средина и ЕУ интеграции и политики.  Рокот за поднесување на пријавите е до 21 јули 2021 година.

 

Јавен повик

Пријава

Undefined