Јавен повик за учество на пет претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество објавува Јавен повик за учество на пет претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ финансирање на ГО“ најдоцна до 30 јули 2021 година.

 

Јавен повик

Пријава

Undefined