Јавен повик за учество на претставници на граѓанското општество во Работна група за ИПА 3 2021-2027 сектор Конкурентност и иновации

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, на барање на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, објавува Јавен повик за учество на претставници на граѓанското општество (четири членови и нивни заменици) во Работната група за ИПА 3 2021-2027, сектор Конкурентност и иновации односно Процорец 4-Конкурентност и инклузивен раст, Тематски приоритет 2 – Развој на приватниот сектор, трговија, истражување и развој.

Јавен повик

Пријава

Undefined