Повик за финансирање на предлог проекти за 2022 година во рамки Централно Европската иницијатива

Централно Европската иницијатива – ЦЕИ на 11 април 2022 година го објави Повикот за финансирање на предлог проекти за 2022 година во рамките на Програмата за размена на знаење (know-how). Повикот е отворен до 13 јуни 2022 година. Оваа програма има за цел да го поддржи трансферот на експертиза од организациите во рамки на ЕУ во земјите надвор од ЕУ во регионот на ЦЕИ. Со кофинансирање на проекти за градење капацитети и техничка помош, Програмата нуди грантови на институции кои се подготвени да го споделат своето искуство со своите партнери во земјите-членки на ЦЕИ кои не се членки на ЕУ. За повеке информации за можностите и начините на аплицирање и останати детали може да добиете на следниот линк: https://application.cei.int/application/kep-2022/

Macedonian