Jump to Navigation

Консултации за Предлог модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија организираат настан: “Консултации со граѓанските организации за Предлог модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија”, подготвен од Советот, што ќе се одржи на 7.12.2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар (ул. Кирил и Методиј бр.50, Скопје).

Заинтересираните граѓански организации можат да го пријават своето присуство на nvosorabotka@gs.gov.mk, најдоцна до 6.12.2018 година.

Коментари на Предлог-моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија, можат да се достават најдоцна до 12.12.2018 година, на e-mail адресата nvosorabotka@gs.gov.mk.

ПРЕДЛОГ-МОДЕЛ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРИСТАПНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut