Jump to Navigation

Национална награда за волонтерство за 2015 година

Националниот совет за развој на волонтерството и Министерството за труд и социјална политика доделуваат Национална награда за волонтерство за 2015 година.Наградата се доделува во четири категории:

  • награда за волонтер на годината (физичко лице);
  • награда за организатор на волонтерска работа (правно лице);
  • награда за волонтерска практика (правно лице);
  • награда за медиуми (правно лице).

Апликациите за пријавување со критериумите за селекција достапни се на http://mtsp.gov.mk/sovet-za-volonterstvo-ns_article-nacionalna-nagrada-za-volonterstvo-za-2015-godina.nspx. Пријавите се доставуваат преку електронска пошта со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2015 година на адреса:alicoska@mtsp.gov.mk или по пошта (во затворен плик) со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2015 година на адреса: Министерство за труд и социјална политика, ул „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје, најдоцна до 19 ноември 2015 година, до 16:00 часот. 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut