Jump to Navigation

Одлука за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.10.2015 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации. Одлуката е објавена во „Службен весник на РМ" бр.195/2015. Со здруженијата и фондации на кои им се доделени финансиски средства во износ од 300.000 денари ќе бидат склучени договори за обезбедување финансиска поддршка, а договорен период за спроведување на проектите е до 30.06.2016 година. 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut