Jump to Navigation

Jавен повик за избор на 13 членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите

 

Врз основа на член 6 став (1) од Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на 13 членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите.

 

Oрганизациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, можат да предложат кандидат за член на Советот во една од следните области:

 • развој на граѓанскиот сектор;
 • демократија и владеење на правото;
 • промоција и заштита на човековите права и антидискриминација;
 • економски и одржлив развој;
 • наука, образование и доживотно учење;
 • активизам на младите;
 • социјална заштита и заштита на деца;
 • заштита на маргинализираните лица и родова еднаквост;
 • заштита на здравјето и унапредување на квалитетот на живеењето;
 • земјоделство и рурален развој;
 • култура;
 • медиуми и информатичко општество и
 • заштита на животната средина.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 7.06.2016 година.

 

ОГЛАС

ПРИЈАВА 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut