Udhëzime për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në rajonin e zgjerimit 2021-2027

 

Janë publikuar Udhëzimet e reja për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në rajonin e zgjerimit 2021-2027. Këto udhëzime përshkruajnë qellimin e ndihmës së BE-së për shoqërinë civile, ofrojnë një mjet për qeveritë për të përmirësuar bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe ofrojnë tregues për të matur progresin drejt përmbushjes së kushteve për integrimin në BE. Në periudhën 2014-2020, BE-ja ka ofruar rreth 330 milionë euro në mbështetje të shoqërisë civile; Udhëzimet janë një mjet që ndihmon BE-në të vlerësojë ndikimin e kësaj mbështetjeje.

EU Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement region (2021-2027)

Albanian