Kodi për organizatat civile

 

Kodi për organizatat e shoqërisë civile është iniciativë e përbashkët e më shumë se 50 organizatave të shoqërisë civile. Qëllimi i Kodit është të forcojë sistemin e vetërregullimit dhe të kontribuojë në një profesionalizëm dhe llogaridhënie më të madhe të organizatave. Kodi është vullnetar dhe çdo organizatë civile që akseson atë merr përsipër përgjegjësinë për respektimin dhe zbatimin e angazhimeve, vlerave dhe standardeve të vendosura në të. Tashmë 51 organizata civile kanë nënshkruar Kodin dhe të gjitha organizatat e interesuara që duan të anëtarësohen do të gjejnë më shumë informacion në linkun e mëposhtëm: https://mcms.mk/mk/kodeks-za-go

Кодекс за граѓански организации

Albanian