Lista e kandidatëve sipas numrit të votave të marra për anëtar të Këshillit për Bashkëpunim Qeverisë dhe Shoqërisë Civile

Bazuar në nenin 7 të Vendimit për Themelimin e Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë Civile, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë – Njësia për Bashkëpunim me Organizatat Joqeveritare publikon listën e kandidatëve sipas numrit të votave të marra për Zgjedhja e një anëtari të Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile nga radhët e shoqatave dhe fondacioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

 

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови

Albanian