Sesion informativ online për thirrjen e UNESCO-s, Këshillit Britanik dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor për aplikime në kuadër të projektit "Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor" finansuar nga Bashkimi Evropian

Ministria e Kulturës dhe Komisioni Kombëtar për UNESCO i Republikës së Maqedonisë së Veriut informojnë se më 16 maj 2023 nga ora 11:00 deri në orën 12:30, UNESCO, Këshilli Britanik dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor organizojnë sesion online informues për të gjitha institucionet, organizatat dhe shoqatat e interesuara për të dorëzuar aplikimet në kuadër të projektit “Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor”.

Linku i regjistrimit, thirrja, kriteret dhe mënyra e aplikimit gjenden në linkun e mëposhtëm:

Culture and Creativity ( CC4WBs) for the Western Balkans online WEBINAR

Albanian