Онлајн информативна сесија за повикот на УНЕСКО, Британскиот совет и Италијанската агенција за развојна соработка за апликации во рамките на проектот „Култура и креативност за Западен Балкан“ финансиран од Европската Унија

Министерството за култура и Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информираат дека на 16 мај 2023 година од 11.00 до 12.30 часот, УНЕСКО, Британскиот совет и Италијанската агенција за развојна соработка организираат онлајн информативна сесија за сите заинтересирани институции, организации и здруженија за поднесување на апликации во рамките на проектот „Култура и креативност за Западен Балкан“.

Линкот за пријавување, повикот, критериумите и начинот на аплицирање се достапни на следниот линк:

Culture and Creativity ( CC4WBs) for the Western Balkans online WEBINAR

Macedonian