Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентост на Владата

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Националниот координатор за одговорно владеење и транспарентност, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021). Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за РГ Стратегија за транспарентност“ најдоцна до 11 март 2021 година.

 

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

Пријава за учество на еден претставник на граѓанскиот сектор во Работната група за следење на напредокот во спроведување на Стратегијата за транспарентост

 

Macedonian

Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

Одговорите на прашањата за појаснување на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година, кои пристигнаа на e-mail адресата nvosorabotka@gs.gov.mk до 22.02.2021 година, можете да ги најдете во прилог.

Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

 

Macedonian

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации, во вкупен износ од 20.000.000 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации преку грантови  од 600.000 до 900.000 денари, во седум приоритетни области. Рокот за поднесување на пријавите со потребната документација е најдоцна до  17 март 2021 година.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Образец на Пријава

Образец на Предлог-проект

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS