Jump to Navigation

Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации

Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации

Интернет Хотлајн Провајдер Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

 

Транспарентност Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Здружение Зелена Лупа

Иницијатива

Прилог

 

Здружение за заштита на граѓанските права Но Пасаран Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Метаморфозис, Фондација за интернет и општество

Иницијатива

Одговор од Министерство за образование и наука

Одговор од Министерството за здравство

Одговор од Министерството за култура

Одговор од Министерството за правда

 

Македонски центар за меѓународна соработка

Иницатијива

Одговор од Државна комисија за спречување на корупцијатаа

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

Одговор од Министерството за правда

 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје

Иницијатива

Одговор од Министерството за информатичко општество и администрација

 

Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија

Иницијатива

Одговор од Министерството за правда

 

Здружение на граѓани „Младински образовен форум“

Иницијатива

 

 Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut