Thirrja e trembëdhjetë e UNESCO-s për financimin e projekteve në kuadër të Fondit Ndërkombëtar për shumëllojshmërinë kulturore për vitin 2022

Komisioni Kombëtar për UNESCO-n e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon për thirrjen e 13-të të UNESCO-s për financimin e projekteve në kuadër të Fondit Ndërkombëtar për shumëllojshmërinë kulturore për vitin 2022.

Theksojmë se projekt propozimet duhet të dorëzohen ekskluzivisht përmes platformës zyrtare të aplikimit të UNESCO-s, jo më vonë se data 15 qershor 2022.

 

Informacione të hollësishme rreth thirrjes dhe procesit të aplikimit mund të merren në lidhjen e mëposhtme:

 https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Albanian