Седници

ДАТУМ
БРОЈ НА СЕДНИЦА
ЗАПИСНИК
6.10.2022 7-ма седница на Советот Нацрт-Записник
6.04.2022 6-та тематска седница на Советот Записник
17.03.2022 5-та (дописна) седница на Советот Записник
10.2.2022 4-та (дописна) седница на Советот Записник
23.12.2021 3-та седница на Советот Записник
18.11.2021 2-ра седница на Советот Записник
15.9.2021 1-ва (конститутивна) седница на Советот Записник
3.6.2021 32-ра (дописна) седница на Советот Записник
22.4.2021 31-ва (дописна) седница на Советот Записник
15.3.2021 30-та (дописна) седница на Советот Записник
29.1.2021 29-та (дописна) седница на Советот Записник
20.1.2021 28-ма (дописна) седница на Советот Записник
28.12.2020 27-ма (дописна) седница на Советот Записник
7.12.2020 26-та тематска (дописна) седница на Советот Записник
2.12.2020 25-та (дописна) седница на Советот Записник

2.11.2020

24-та (дописна) седница на Советот

Записник

24.9.2020

23-та седница на Советот

Записник

30.7.2020

23-та (дописна) седница на Советот

Одложена

19.6.2020 22-ра (дописна) седница на Советот Записник
5.6.2020 21-ва (дописна) седница на Советот Записник
16.4.2020 20-та (дописна) седница на Советот Записник
26.3.2020 19-та (дописна) седница на Советот Записник
10.12.2019 18-та (дописна) седница на Советот Записник
25.11.2019 17-та седница на Советот Записник
28.10.2019 16-та седница на Советот Записник
24.9.2019 15-та седница на Советот Записник
27.8.2019 14-та седница на Советот Записник
4.7.2019 13-та седница на Советот Записник
22.5.2019 12-та седница на Советот Записник
19.3.2019 11-та седница на Советот Записник
7.3.2019 10-та седница на Сoветот Записник
12.2.2019 9-та седница на Советот Записник
11.12.2018 8-ма седница на Советот Записник
26.11.2018 7-ма седница на Советот Записник
9.10.2018 6-та седница на Советот Записник
13.9.2018 5-та седница на Советот Записник
13.6.2018 4-та седница на Советот Записник
30.5.2018 3-та седница на Советот Записник
14.5.2018 2-ра седница на Советот Записник
16.4.2018 Конститутивна седница на Советот Записник
Macedonian