Jump to Navigation

Конститутивна седница на Советот

Конститутивна седница на Советот

16.4.2018 во 9:00 часот

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
Свечен дел

Воведен збор и претставување на членовите  на Советот

Поздравно обраќање на г-ѓа Радмила Шекеринска Јанковска, заменичка на претседателот на Владата на Република Македонија и министерка за одбрана

Работен дел  
1 Предлог-Деловник за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
2 Прашања и предлози


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut