Takim konsultativ me organizatat e shoqërisë civile për Propozim-vendimin për themelimin e Këshillit për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe sektorit civil.

Генералниот секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации на 13 мај 2016 година (петок), од 9:30 до 11:00 часот,во ЕУ Инфо Центарот во Скопје (зграда на Делегацијата на Европската унија, бул.Св.Кирил и Методиј бр.52б),организира консултативна средба со граѓанскиот сектор за Предлог-одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор.

Заинтересираните здруженија и фондации потребно е да го пријават своето учество до 12 мај 2016 година, на следната меил адреса:  nvosorabotka@gs.gov.mk.

Albanian