Çmimi Kombëtar i Vullnetarizmit 2016

Националниот совет за развој на волонтерството и Министерството за труд и социјална политика доделуваат Национална награда за волонтерство за 2016 година. Наградата се доделува во четири категории:

  • награда за волонтер на годината (физичко лице);
  • награда за организатор на волонтерска работа (правно лице);
  • награда за волонтерска практика (правно лице);
  • награда за медиуми (правно лице).

 

Апликациите за пријавување со критериумите за селекција достапни се на http://mtsp.gov.mk/sovet-za-volonterstvo-ns_article-nacionalna-nagrada-za-volonterstvo-za-2016-godina.nspx.

Пријавите се доставуваат преку електронска пошта со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2016 година на адреса:alicoska@mtsp.gov.mk или по пошта (во затворен плик) со забелешка: Пријава за Национална награда за волонтерство 2016 година на адреса: Министерство за труд и социјална политика, ул „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје, најдоцна до 8 ноември 2016 година, до 16:00 часот.

Albanian