Thirrja e katërmbëdhjetë e UNESCO-s për financimin e projekteve nën Fondin Ndërkombëtar për Diversitetin Kulturor për vitin 2023

Komisioni Kombëtar për UNESCO-n e Republikës së Maqedonisë së Veriut njofton për thirrjen e 14-të të UNESCO-s për dorëzimin e projekteve për financim në kuadër të Fondit Ndërkombëtar për Diversitet Kulturor për vitin 2023.

Theksojmë se projekt propozimet duhet të dorëzohen ekskluzivisht përmes platformës zyrtare të aplikimit të UNESCO-s, jo më vonë se data 16 maj 2023.

Informacione të hollësishme rreth thirrjes dhe procesit të aplikimit mund të merren në linkun e mëposhtëm: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Albanian