Submission #271

Образование и наука
Сојуз на истражувачи на Македонија
www.sim.org.mk
sojuz.na.istrazuvaci@gmail.com
Париска 12/8 Скопје
Промоција на истражување и наука преку организација на научни и стручни конференции, професионална обука, организирање на школи за ученици и студенти, издавање на книги и научни списанија, учества во разни проекти од областа на образованието и науката.
Билјана Јолевска-Тунеска
15
/