Submission #290

Образование и наука
Институт за наука, алтернатива, култура и уметност
www.inaku.mk
feniksmk@hotmail.com
(02)3132650
ул. Борка Талески бр. 48, Скопје
Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност - Скопје организира предавања, научни собири и работилници поврзани со воспитувањето, образованието и науката. Два главни проекти се: Лицата со посебни потреби и Литература за деца и млади.
Македонија презент
Интеракција плус
проф. д-р Христо Петрески
над 50
5