Submission #293

Образование и наука
Центар за Едукација и Иновативно Учење – СТЕМ Лаб
www.stemlab.org.mk
info@stemlab.org.mk
071 668068
Илинденска, Бр.6/Кул.1-Лок.6 – 1200, Тетово
Центарот за Едукација и Иновативно Учење – СТЕМ Лаб е фокусирана на образовните методологии на 21 век. Младите се обучуваат за постигнување на SDG и се подготвуваат за да се соочат со предизвиците на иднината што се појавуваат на глобално ниво.
ADEC
www.stempd.net, www.stem.org
Бесмал Мемеди
10
0