Submission #297

Образование и наука
Здружение за гешталт тренинг, едукација, психотерапија и психодијагостика МОДИ ЦЕНТАР Скопје
modicentar@gmail.com
070/611333 075/236524
Ул.. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр. 113-19 СКОПЈЕ- КАРПОШ
Примена, превенција и третман на граѓаните во областа на живеењето - семејство, здравство, образование и воспитување, социјална и работна заштита, работна средина на индивидуата или групата во средината во која се наоѓаат. Обука, советување, подршка за личен раст и развој, развој на потенцијалите кај деца, млади и возрасни, групи за раст и развој, креативни работилници, советување, психодијагностика
Здружение на педагози на основни училишта на град Скопје „Современ педагог“
Светлана Јовевска
5
/