Submission #165

Образование и наука
ЦИСВ - Македонија
www.cisv.org
cisvmacedonia@yahoo.com
078/448-093
Пајак Планина 12, Велес
Неформално образование на деца од 11 до 18 годишна возраст преку присуство на истите на летни кампови ширум светот и воедно претставување на нашата култура и обичаи.
УНЕСКО и Советот на Европа
/
Јорданова Богданка - Претседател
50
/