Submission #328

Образование и наука
Здружение за едукација и иновативно учење АКАДЕМИЈА ЗА РОБОТИКА И ИНОВАЦИИ
/
Robotics-Innovation@tech-center.com
077 399 999
ул.Пролет бр.31 Центар-Скопје
Да внесе иновација и претприемништво во едукативниот процес, да овозможи интердисциплинарно изучување на наука, технологија, инженерство, уметност и математика, да овозможи на деца и млади да се стекнат со вештини и знаења кои ќе допринесат за благосостојбата на општеството.
Целите на организацијата се дефинирани преку:
*Педагошки активности и иновативен пристап во учење;
*Учество во педагошки-истражувачки мрежи;
*Континуирано уредување во нови технологии;
*Постојана евалуација, организирање настани, програми и натпревари за роботика;
Развој на совет за еколошка и животна средина, промовирање на рециклирање како и правилно управување со отпадот, промовирање на обновливи извори и заштеда на енергија
Друштво за консалтинг, едукација и услуги МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ- СТЕМ ЕДУКАЦИЈА
/
м-р Васка Медиќ
5
2