Submission #172

Етнички заедници
„ФОРУМ НА БОШЊАЦИТЕ“
/
forumnabosnjacite@hotmail.com
070/265-231
Ул.Сараевска бр.28. Горно Оризари Велес
Афирмација на правата на националностите со посебен акцент на Бошњачката заедница, како и поддршка на процесите на интеграција кон ЕУ и Нато. Промоција на демократските вредности, како и зајакнување на внатрешната општествена инклузија по сите основи.
Бошњачка културна заедница
/
Шемсовиќ Енес
50
/