Submission #377

Образование и наука
Здружение Академија за современи едукации ПРО СЦИЕНТИА Скопје
/
proscientiamk@gmail.com
071335611/070835650
16-та Македонска Бригада 2/3-11
Унапредување на методите, работните задачи и внесување на нови современи и проверени научно-стручни сознанија и практики во предучилишната и основношколската дејност во РСМ.
Со повеќе здруженија од РСМ и други Европски држави
Ерасмус , Етвининг,
Билјана Лотеска
20-25
/