Submission #391

Спорт, хоби и рекреација
Здружение на Рекреативни Риболовци Спортски Клуб „Св. Апостол Петар“
веб-страна нема, Фејзбук страна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057562984666
srdsvapostolpetar@yahoo.com
078/318-499 – Петар Булески, 075/717-805 – Димче Мајковски
Охрид, ул. Димитар Влахов бр. 48
- Основна дејност е организирање и учество на натпревари во спортски риболов.
- Заштита на природата, поготово во и околу риболовните води.
- Едикација и обука на младите генерации рекреативни риболовци, како да го користат приборот за риболов, запознавање со видовите риби и како правилно да се однесуваат кон рибите, запознавање со законските одредби, што е дозволено и што е забрането при риболовт, однос кон природата околу риболовните води.
- Сите здруженија и клубови на риболовци во Р. С. Македонија
- Здружението на инвалитди „Мобилност“ од Охрид,
- Сојузот на глуви и наглуви на Р.С. Македонија,
Македонска Риболовна Федерација
Петар Булески, претседател
8 – 10, во зависност од потребите
Нема вработени