Submission #409

Образование и наука
Здружение на граѓани Иднината е Сега
https://interactivefuture.net/
dimitrijaa@yahoo.com
071826952
Јован Планински 10, Кавадарци
Дејноста на здружението е примена на новите иновации за подобро образование и наука. Заштита на животна средина и искористување на обновливите извори за енергетска независност.
Еко-Живот Кавадарци, Еко-Вита Неготино
/
Проф. Др Димитрија Ангелков
5
/