Submission #23

Образование и наука
Асоцијација на Професионалци консултанти Подготвеност за Европа 2020 (РЕ2020)
www.re2020.org.mk
contact@re2020.org.mk
076/496-696
Бул. Св. Климент Охридски 24/2-1, 1000 Скопје
Подготвеност за Европа 2020 е Здружение на професионални консултанти формирано во март 2012 година со цел поддршка и јакнење на капацитетите на организациите во Македонија за остварување на целите од стратегијата Европа 2020 како и градење на меѓународна соработка.

Здружението оваа година се фокусира на дејствување на полето на двете цели насловени како: Иновации и Вработување и вештини. Дополнителна стратешка цел на која Здружението ќе го фокусира своето работење согласно можностите и ресурсите на располагање e: Клима, енергија и мобилност.
Metamorphosis (http://metamorphosis.org.mk/)
SWTA (http://swtalumnimk.com/)
MCAA (http://www.chevening.org/macedonia/)
ISLAA (http://islaa.mk/)
/
Претседател - Викторија Саздова
9
/