Submission #27

Образование и наука
Ромско хуманитарно здружение на жени „КНАМ“.
/
kham@t-home.mk
071/208-593
ул. Доне Божинов бр. 56, Куманово
Ромско Хуманитарно Здружение на Жени КХАМ е формирано во 1999 година Здружението работи на поле на образованието и влијае на интеграција и подобрување на образованието кај Ромската популација во соработка со институциите на системот.
Дендо Вас, Цси Наде, Х.Е.Р.А. и НРЦ.
Дендо Вас и Цси Наде.
Демировски Мибера
5
/